DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA NACZYŃ JAMY BRZUSZNEJ ORAZ BIOPSJA NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Ultrasonografia

DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA NACZYŃ JAMY BRZUSZNEJ ORAZ BIOPSJA NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki wykonywania badań ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej małych zwierząt średnio- i zaawansowanych lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej, jak również dla tych którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny lub odświeżyć ją.

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, potrzebna jest znajomość anatomii ultrasonograficznej i umiejętność wykonywania badań ultrasonograficznych:

1. Samodzielna umiejętność lokalizacji wszystkich dostępnych w badaniu usg, narządów jamy brzusznej u klinicznie zdrowego pacjenta.
2. Samodzielne wykonanie badania usg jamy brzusznej i wykonanie opisu.
3. Samodzielna umiejętność korekcji obrazu ultrasonograficznego.

Uczestnicy szkolenia:

- lekarze weterynarii
- studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

Cel szkolenia:

Nauka wykorzystania dopplera w badaniach ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej małych zwierząt oraz nauka wykonywania biopsji narządów jamy brzusznej różnymi metodami. Szkolenie daje niepowtarzalną okazję, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów.

PROGRAM:

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska
1. Zjawisko Dopplera:
- na czym polega (trochę fizyki)
- rodzaje Dopplera
- zastosowanie
- praktyczne wskazówki – ustawienie bramki etc.
2. Zastosowanie Dopplera w diagnostyce weterynaryjnej (co badamy i dlaczego - aorta, CVC, żyła wrotna – duże naczynia jamy brzusznej,)
3. Doppler jako narzędzie diagnostyczne – przydatne czy nie?
4. Różnicowanie zmian ogniskowych w jamie brzusznej (onkologia).
5. Badanie indeksu oporowego w tętnicach, jako metoda pomocna przy ocenie stopnia niewydolności nerek.
6. Zespolenie wrotno-oboczne.
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 19.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska, lek. wet. Mariusz Siedlicki
19.00 – 21.00 Kolacja

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie
09.00 – 13.00 BLOK WYKŁADOWO-WARSZTATOWY - lek. wet. Mariusz Siedlicki
1. BIOPSJA:
- wskazania do biopsji
- rodzaje biopsji
- technika wykonywania różnych rodzajów biopsji
- przygotowanie pacjent do biopsji
- powikłania po biopsyjne
2. PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW DO BADANIA CYTOPATOLOGICZNEGO
- kiedy należy pobrać materiał do badań cytopatologicznych, a kiedy należy skierować do chirurgicznego pobrania wycinków
- kiedy nie należy pobierać materiału do badań cytopatologicznych - sytuacje zakazane, wątpliwe i zafałszowane
- pobranie płynu z jam ciała do badań cytologicznych - przygotowanie materiału
- utrwalenie, opisanie i zabezpieczenie materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej
- prawidłowe wypełnienie skierowania/pisma przewodniego. Informacje ważne dla cytopatologa
- postępowanie po pobraniu materiału drogą biopsji cienkoigłowej, zagrożenia i powikłania.

Warsztaty - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska, lek. wet. Mariusz Siedlicki
- prezentacja systemu VINNO 6 VGuide
- praktyczna nauka techniki wykonywania biopsji na biologicznych fantomach
13.00 – 13.30 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Lek. wet. Lidia Nosal

Lek. wet. Mariusz Siedlicki

Lek. wet. Monika Przedpełska

Lek. wet. Urszula Jankowska

  • Organizator: DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA NACZYŃ JAMY BRZUSZNEJ ORAZ BIOPSJA NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google