Diagnostyka dopplerowska naczyń jamy brzusznej oraz biopsja narządów jamy brzusznej

Ultrasonografia

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-22.00 Kolacja

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska

1. Zjawisko Dopplera:

- na czym polega (trochę fizyki)

- rodzaje Dopplera

- zastosowanie

- praktyczne wskazówki – ustawienie bramki etc.

2. Zastosowanie Dopplera w diagnostyce weterynaryjnej (co badamy i dlaczego - aorta, CVC, żyła wrotna – duże naczynia jamy brzusznej,)

3. Doppler jako narzędzie diagnostyczne – przydatne czy nie?

4. Różnicowanie zmian ogniskowych w jamie brzusznej (onkologia).

5. Badanie indeksu oporowego w tętnicach, jako metoda pomocna przy ocenie stopnia niewydolności nerek.

6. Zespolenie wrotno-oboczne.

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 - 19.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska, lek. wet. Mariusz Siedlicki

19.00 – 21.00 Kolacja

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie

09.00 – 13.00 BLOK WYKŁADOWO-WARSZTATOWY - lek. wet. Mariusz Siedlicki

1. BIOPSJA:

- wskazania do biopsji

- rodzaje biopsji

- technika wykonywania różnych rodzajów biopsji

- przygotowanie pacjent do biopsji

- powikłania po biopsyjne

2. PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW DO BADANIA CYTOPATOLOGICZNEGO 

- kiedy należy pobrać materiał do badań cytopatologicznych, a kiedy należy skierować do chirurgicznego pobrania wycinków

- kiedy nie należy pobierać materiału do badań cytopatologicznych - sytuacje zakazane, wątpliwe i zafałszowane

- pobranie płynu z jam ciała do badań cytologicznych - przygotowanie materiału

- utrwalenie, opisanie i zabezpieczenie materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej

- prawidłowe wypełnienie skierowania/pisma przewodniego. Informacje ważne dla cytopatologa

- postępowanie po pobraniu materiału drogą biopsji cienkoigłowej, zagrożenia i powikłania.

Warsztaty - lek. wet. Lidia Nosal, lek. wet. Monika Przedpełska, lek. wet. Mariusz Siedlicki

- praktyczna nauka techniki wykonywania biopsji na biologicznych fantomach

13.00 – 13.30 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Lidia Nosal

Lek. wet. Mariusz Siedlicki

Lek. wet. Monika Przedpełska

lek. wet. Urszula Jankowska

  • Organizator: Diagnostyka dopplerowska naczyń jamy brzusznej oraz biopsja narządów jamy brzusznej
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google