Bezpłatny webinar: Od przełomu do stabilizacji w chorobie Addisona

Endokrynologia

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinar ze specjalistą w zakresie endokrynologii zwierząt – prof. dr. hab. Romanem Lechowskim.

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie patofizjologia, pełna diagnostyka, objawy oraz terapia pacjentów z chorobą Addisona.

Przybliżona zostanie zarówno postać przewlekła choroby, jak i również jej zaostrzenie – tzw. przełom nadnerczowy (ostra niewydolność kory nadnerczy) – które jest bezpośrednim zagrożeniem życia dla pacjenta. Przełom nadnerczowy wymaga odpowiedniej kolejności postępowania, aby jednocześnie uratować życie pacjenta i zdiagnozować potencjalną chorobę nadnerczy.

W związku z tym zwrócimy uwagę na kolejność wykonania testów diagnostycznych, zalecenia dotyczące leczenia stanu ostrego oraz sposobów długoterminowego prowadzenia pacjentów po przełomie nadnerczowym.

Na koniec spotkania przewidujemy czas na sesję Q&A.

prof. dr hab. n. wet. Roman Lechowski

Importuj do Kalendarza Google