Badanie USG w praktyce weterynaryjnej, doskonalenie umiejętności

Ultrasonografia

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy weterynarii rutynowo wykonujących badanie USG psów i kotów, chcących zgłębić technikę badania narządów szyi, trudno-dostępnych narządów jamy brzusznej, technik badania dopplerowskiego i biopsji pod kontrolą USG. Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób początkujących, bez doświadczenia w badaniu USG.  Grupa szkoleniowa to max. 20 osób. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na aparatach Esaote, Chison, Wisonic, Fujifilm, w małych 4-5 osobowych grupach.

Efekty kształcenia:

Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • anatomii ultrasonograficznej wybranych naczyń jamy brzusznej małych zwierząt,
 • podstaw badania dopplerowskiego,
 • techniki badania naczyń krwionośnych,
 • badania węzłów chłonnych jamy brzusznej,
 • prawidłowego schematu opisu badania USG,
 • sposobu przygotowania do badania ultrasonograficznego,
 • występujących artefaktów,
 • zasad wykonywania biopsji pod kontrolą USG.

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • obsługę aparatu USG i wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce wybranych naczyń jamy brzusznej małych zwierząt,
 • optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań,
 • identyfikację prawidłowego obrazu USG,
 • obrazowanie trzustki i dróg żółciowych,
 • wykonanie badania ultrasonograficznego szyi, jak również wybranych naczyń jamy brzusznej, węzłów chłonnych,
 • podstawowych technik badania USG.

Lokalizacja

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 140; 25-430 KIELCE, Kielce, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

OSOBA KONTAKTOWA
Patrycja Szelest

+ 48 532 750 652


p.szelest@usgtrener.pl

DR N. WET. WOJCIECH KINDA

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po odbyciu stażu w dwóch wrocławskich gabinetach weterynaryjnych, został zatrudniony w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katedry i Kliniki Chirurgii na macierzystej uczelni, gdzie nieprzerwanie wykonuje badania RTG, USG, zajmuje się także tomografią komputerową. Autor wielu publikacji z dziedziny radiologii.

LEK. WET. JAN LORENC

Po zakończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu w 2008 roku podjął pracę na tamtejszej Katedrze i Klinice Chirurgii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, gdzie dzięki znanym specjalistom zaczął zdobywać niezbędne do pracy klinicznej doświadczenie. W 2010 roku został członkiem European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Regularnie uczestniczy w sympozjach i kongresach międzynarodowych uzupełniając wiedzę niezbędną do pracy w zakresie ultrasonografii i radiografii. Od 2016 roku członek zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Poza pracą kliniczną i dydaktyczną entuzjasta ornitologii i gier strategicznych.

 • Organizator: Badanie USG w praktyce weterynaryjnej, doskonalenie umiejętności
  USG Trener to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne dedykowane lekarzom i personelowi medycznemu. Współpracując z kadrą Profesorską i lekarzami o ogromnym doświadczeniu, praktykami z najważniejszych ośrodków medycznych, świadomie przyczyniamy się do ciągłego podwyższania jakości i efektywności opieki medycznej. Wszystkie szkolenia w USG Trener to zajęcia praktyczne pod nadzorem doświadczonych Ekspertów, wsparte bogatą częścią teoretyczną. Szkolimy zawsze w małych podgrupach 4-5 osobowych, którym towarzyszy dedykowany ekspert ultrasonografii. Posiadamy własne Centrum Szkoleniowe wyposażone w najwyższej klasy aparaty USG producentów FUJIFILM, Philips, Chison. Spółka USG Trener wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Szkolenia mają wartość od 8 do 27 punktów edukacyjnych, w zależności od rodzaju szkolenia. USG Trener dla potwierdzenia jakości swoich usług uzyskał certyfikat SUS 2.0. Certyfikat potwierdza spełnienie norm i standardów usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Importuj do Kalendarza Google