Anestezjologia weterynaryjna okiem TECHNIKA WETERYNARII

Anestezjologia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wyposażenie używane do monitorowania parametrów
życiowych pacjenta.
2. Wartości norm fizjologicznych pacjentów znieczulonych.
3. Podstawy elektrokardiografii (EKG)
4. Pulsoksymetria.
5. Kapnografia i analiza gazów.
6. Metody pomiaru ciśnienia inwazyjnego i nieinwazyjnego.
7. Podstawy gazometrii i metody pobrania krwi tętniczej.
8. Zajęcia praktyczne w grupach.
W czasie szkolenia – lunch, obiad i przekąski.

Szkolenie dla techników weterynarii, studentów weterynarii i techników w trakcie szkoły.

PROWADZĄCY:

• Lek. Wet. Katarzyna Koprowska-Pyzel (anestezjolog
pacjentów kardiologicznych,
oddechowych oraz podwyższonego ryzyka
anestezjologicznego, kardiolog zwierząt
towarzyszących, gospodarskich i koni)

• Tech. Wet. Krystian Wójkowski (technik na
całodobowym oddziale anestezjologii i
intensywnej terapii, technik w laboratorium
weterynaryjnym)

MIEJSCE:

2 5 . 0 2 . 2 0 2 3 r .
9 : 0 0 - 1 9 : 0 0
Teoria – Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego,
03-738 Warszawa ul. Kijowska 3
Praktyka – Przychodnia Weterynaryjna COMFORTVET,
03-743 Warszawa ul. Kijowska 11

KONTAKT:

e-mail: akademiacomfortvet@gmail.com
telefon: 783 168 904 (tech. wet. Krystian Wójkowski)

Lokalizacja

Kijowska 11, 03-703 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Teoria - Kijowska 3 (technikum weterynaryjne)
Praktyka - Kijowska 11 (Przychodnia Comfortvet)

Lek. Wet. Katarzyna Koprowska-Pyzel

Tech. Wet. Krystian Wójkowski

Importuj do Kalendarza Google