Anestezjologia małych zwierząt dla techników weterynarii step by step

AnestezjologiaTechnik weterynaryjny

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-21.00 Kolacja.

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY

 •         Rola technika weterynarii w znieczuleniu pacjenta.
 •         Rodzaje znieczuleń:

1.        ogólne inhalacyjne-budowa aparatu, rodzaje układów oddechowych, znieczulenie

2.       TIVA

3.       miejscowe

4.       zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe

 •         Prawidłowe znieczulenie – co się składa na dobre znieczulenie:

1.       premedykcja

2.       indukcja

3.       kondukcja

4.       wybudzanie

 •          Dostępy naczyniowe- obwodowe, centralne.
 •          Wszystko na temat intubacji - intubacja, trudna intubacja, sytuacje awaryjne, maski krtaniowe.

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 18.00 BLOK TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY

 •          Prowadzenie znieczulenia- od zaśnięcia do wybudzenia.
 •          Monitoring w znieczuleniu- kapnografia, pulsoksymetria, ciśnienie, płynoterapia, EKG w znieczuleniu.
 •          Prowadzenie oddechu wymuszonego-wentylacja mechaniczna (respiratory), wentylacja dodatnim ciśnieniem.
 •         Leki i schematy znieczuleń do poszczególnych zabiegów.
 •         Wszystko co może pójść nie tak…

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia- rozdanie zaświadczeń

Lokalizacja

Łódź

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Sebastian Domański

 • Organizator: Anestezjologia małych zwierząt dla techników weterynarii step by step
  Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google