7 tygodniowy kurs – Radiologia Klatki Piersiowej

Radiologia
PLAN KURSU:

Moduł 1: Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do badania RTG oraz pozycjonowanie

Zaczniemy od omówienia ograniczeń badania radiologicznego klatki piersiowej, a także ogólnych wskazówek do oceny zdjęć radiologicznych (dobór parametrów, podstawowe artefakty, technika oceny radiogramu). Dowiesz się, jak zakwalifikować i przygotować pacjenta do badania radiologicznego klatki piersiowej, a następnie jak prawidłowo wykonywać zdjęcia RTG oraz pozycjonować pacjentów. Dowiesz się, jak układać pacjentów do zdjęć w w różnych projekcjach.

Moduł 2: Aspekty techniczne prawidłowego zdjęcia klatki piersiowej

Podczas tego modułu dowiesz się, co powinno znaleźć się na zdjęciu rentgenowskich. Omówimy także obszar kolimacji, ilość projekcji oraz parametry ekspozycji klatki piersiowej. Przeanalizujemy podstawowe zasady interpretacji zdjęć RTG klatki piersiowej oraz zasady oceny pól płucnych w zależności od ułożenia. W projekcji prawobocznej oceniamy lewe płuco - dlaczego?

Moduł 3: Anatomia radiologiczna klatki piersiowej
W tym module skupimy się na fizjologii i topografii narządów klatki piersiowej (płuca, oskrzela, tchawica, układ sercowo-naczyniowy, śródpiersie, przełyk, węzły chłonne, przepona, ściana klatki piersiowej i jama opłucnej). Każdy narząd będzie omówiony indywidualnie, a wszystko przy użyciu mnóstwa zdjęć rentgenowskich prawdziwych przypadków klinicznych porównujących prawidłowo funkcjonujące organy i najczęściej występujące anomalie. Czy wiesz jakie są najczęstsze błędy przy wykonywaniu zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej?

Moduł 4: Najczęstsze patologie klatki piersiowej

Ten moduł poświęcony jest najczęstszym procesom chorobowym, z którymi mamy do czynienia w codziennej praktyce. Omówimy m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, niewydolność serca, obrzęk płuc (kardiogenny i niekardiogenny), zmiany naciekowe i ogniskowe, a także choroby tchawicy, zmiany w obrębie śródpiersia i przełyku i wszelkiego rodzaju przepukliny. Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy odmą, niedodmą i rozedmą?

Moduł 5: Przypadki kliniczne cz. I

Praktyka czyni mistrza! W kolejnych dwóch modułach będziemy przerabiać różne przypadki kliniczne i trenować ocenę zdjęć rentgenowskich na prawdziwych pacjentach.

Moduł 6: Przypadki kliniczne cz. II

Poprzeczka idzie jeszcze wyżej! Przed egzaminem przerobimy jeszcze więcej nowych przypadków klinicznych.

Moduł 7: EGZAMIN

Ostatni moduł to Twój czas, by się wykazać! Podejdziesz do egzaminu pisemnego by zademonstrować swoją nową wiedzę i umiejętności w celu uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

Ten kurs skierowany jest do:

  • lekarzy weterynarii, którzy chcą poczuć się komfortowo oceniając zdjęcia rentgenowskie jamy brzusznej
  • studentów ostatnich lat, którzy gotowi są rozwijać swoje umiejętności by czuć się bardziej komfortowo w pierwszej pracy
  • świeżych absolwentów, którzy niedawno rozpoczęli pracę w klinice
  • lekarzy wracających do pracy po dłuższej przerwie, np.urlopie macierzyńskim, chcących czuć się bardziej komfortowo w pracy
  •  właścicieli klinik, którzy chcą zapewnić szkolenie dla nowego pracownika

lek. wet. Przemysław Adach

  • Organizator: 7 tygodniowy kurs - Radiologia Klatki Piersiowej
    W 2015 roku dwie absolwentki weterynarii wyjechały na drugi koniec świata w pogoni za marzeniami. Nie znały się, ale łączyło je jedno: wielka pasja do medycyny weterynaryjnej. Dzięki ciężkiej pracy osiągnęły zawodowy sukces i zaczęły operować w renomowanych klinikach stanów nagłych w Australii, dokumentując swoją pasję na instagramie @foreignvets. Praca za granicą, wysokie standardy leczenia i konieczność dokształcania się na własną rękę, uświadomiły im istnienie luki w nauczaniu praktycznej weterynarii w naszym kraju. Tak zrodził się pomysł na NEWGRADVETS.
Importuj do Kalendarza Google