Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe Znieczulenia miejscowe. Prowadzący: Dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Anestezjologia
 • Krótkie omówienie leków miejscowo znieczulających. Ile danego preparatu można podać i jak długo będzie działał?
 • Znieczulenia miejscowe w stomatologii i okulistyce weterynaryjnej;
 • Znieczulenie miejscowe pacjenta powypadkowego;
 • Znieczulenia miejscowe w procedurach okołooperacyjnych;
 • Blokada nerwów międzyżebrowych;
 • Znieczulenie miejscowe doopłucnowe, dootrzewnowe;
 • Odcinkowe znieczulenie dożylne, blok Biera;
 • Iniekcje dostawowe;
 • Czy zawsze potrzebne jest całkowite znieczulenie pacjenta? Omówienie przykładów sedacji i znieczuleń miejscowych, które mogą zastąpić znieczulenie ogólne;
 • Analgezja zewnątrzoponowa, nadoponowa, epiduralna, podpajęczynówkowo-rdzeniowa;
 • Profilaktyka powikłań (LAST).

Lokalizacja

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 - Wrocław, Królewiecka 163 A, Wrocław

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Importuj do Kalendarza Google