Metody leczenia onkologicznego

Onkologia

04 listopada 2023

10.00-11.00 Choroba nowotworowa - wybór metody leczniczej lub ich połączenia w zależności od histotypu, stopnia złośliwości histologicznej oraz stopnia zaawansowania klinicznego – D. Jagielski

11.00-12.30 Podstawowe zasady chirurgii onkologicznej – L. Gugała

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Wprowadzenie do chemioterapii onkologicznej – leki i mechanizmy działania, wskazania – W. Hildebrand

14.00-15.00 Lunch

15.00-15.30 Zasady bezpiecznej pracy z cytostatykami – przechowywanie, rozpuszczanie, podawanie, odpady, dokumentacja – D. Jagielski

15.30-16.15 Elektrochemioterapia – mechanizm działania, wskazania, przypadki kliniczne – M. Miazga

16.15-17.00 Działania niepożądane leków do chemioterapii – W. Hildebrand

17.00-17.30 Przerwa kawowowa

17.30-18.30 Wprowadzenie do radioterapii nowotworów – mechanizm działania, frakcjonowanie, planowanie i podawanie frakcji promieniowania, efekty uboczne radioterapii i ich leczenie - D. Jagielski

18:30-19:00 Dyskusja

19:30 Kolacja

05 listopada 2023

9.00-12.00 Zajęcia w podgrupach
Przygotowanie i podawanie leków do chemioterapii – zajęcia praktyczne z różnymi systemami zamkniętymi
Określenie marginesu cięcia chirurgicznego, wykorzystanie struktur tkankowych – praca na kadawerach
Technika elektrochemioterapii – praca na kadawerach

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Wprowadzenie do leczenia antyangiogennego i ukierunkowanego na cele molekularne - chemioterapia metronomiczna, inhibitory kinaz tyrozynowych - D. Jagielski, W. Hildebrand

14.00-15.00 Lunch

15.00-15.30 Immunoterapia procesów nowotworowych - D. Jagielski

15.30-16.30 Leczenie paliatywne i ocena jakości życia pacjentów onkologicznych – W. Hildebrand, D. Jagielski, L. Gugała, M. Miazga

16.30 Dyskusja i zakończenie spotkania

Lokalizacja

Nowy Tomyśl

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Dariusz Jagielski

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

lek. wet. Leonard Gugała

lek. wet. Mariusz Miazga

Importuj do Kalendarza Google